BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Chętnie angażujemy się w kampanie społeczne i programy mające na celu udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej, pomoc mniejszościom i słabszym.

Jeśli poszukują Państwo merytorycznego wsparcia w realizacji tego rodzaju programów, prosimy o kontakt.