Klienci indywidualni

ZAKRES OBSŁUGI

Świadczymy usługi prawne na rzecz Klientów indywidualnych reprezentując ich interesy w sprawach obejmujących:

PRAWO CYWILNE:
 • Sprawy o zapłatę
 • Sprawy odszkodowawcze
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów
 • Negocjacje przedsądowe oraz reprezentacja przed sądami wszystkich instancji
PRAWO PRACY:
 • Sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów o odpowiedzialności materialnej pracownika, umów o zachowaniu poufności i zakazie konkurencji
 • Doradztwo w negocjacjach i reprezentacja w sporach z pracodawcą
 • Reprezentacja pracowników przed sądem pracy
PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:
 • Doradztwo oraz kompleksowa obsługa prawna w sprawach o renty, emerytury, zasiłki i innego rodzaju świadczenia wypłacane przez ZUS i KRUS
 • Doradztwo w negocjacjach i reprezentacja w sporach z pracodawcą
 • Reprezentacja przed sądem 
PRAWO RODZINNE:
 • Sprawy o rozwód i o separację
 • Sprawy z zakresu opieki nad dzieckiem i wykonywania władzy rodzicielskiej
 • Sprawy o alimenty
 • Sprawy o podział majątku wspólnego
PRAWO SPADKOWE:
 • Doradztwo prawne w zakresie rozporządzeń spadkowych, sporządzania testamentu
 • Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • Sprawy dotyczące zachowku
 • Sprawy o dział spadku
PRAWO NIERUCHOMOŚCI:
 • Doradztwo prawne w toku sprzedaży i nabywania nieruchomości
 • Analiza stanu prawnego nieruchomości
 • Sporządzanie i opiniowanie umów sprzedaży, darowizny, zamiany, umów rezerwacyjnych, przedwstępnych, deweloperskich
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i wad w lokalu
 • Reprezentacja w postępowaniach wieczystoksięgowych
 • Reprezentacja w sprawach przeciwko deweloperom, wykonawcom remontów
SPRAWY "FRANKOWE":
 • Prowadzenie negocjacji z bankiem
 • Prowadzenie sprawy od wezwania do zapłaty, przez sprawę w sądzie, po egzekucję
EGZEKUCJA:
 • Reprezentacja dłużnika i wierzyciela
 • Ochrona praw osób trzecich, których majątek stał się przedmiotem egzekucji