Przedsiębiorcy

ZAKRES OBSŁUGI

Zajmujemy się bieżącą obsługą prawną dla przedsiębiorców z zachowaniem najwyższej poufności co do przekazywanych nam informacji.

W skład oferowanych przez nas usług wchodzą m.in.:

 • Udzielanie porad i konsultacji prawnych

 • Przygotowywanie informacji, opinii i analiz prawnych

 • Sporządzanie i opiniowanie umów oraz wsparcie w toku ich negocjowania

 • Obsługa i windykacja należności

 • Prowadzenie postępowań sądowych, w tym postępowań rejestrowych

 • Reprezentacja przed organami administracji oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych

 • Sporządzanie dokumentów korporacyjnych, regulaminów pracy i wynagradzania

 • Obsługa prawna posiedzeń organów spółki, w tym przygotowywanie protokołów i uchwał

 • Doradzanie w zakresie bieżących spraw pracowniczych, komunikacja ze związkami zawodowymi, budowanie długofalowych strategii restrukturyzacji zatrudnienia

 • Delegowanie pracowników do pracy za granicę

 • Legalizacja pracy obcokrajowców

 • Wybór optymalnej formy prowadzenia biznesu

 • Pomoc prawna w rozpoczęciu i zakończeniu działalności gospodarczej

 • Planowanie sukcesji